M-real drar ner på personal

Finska M-real med fabrik i Silverdalen förbereder kraftiga besparingsåtgärder på grund av minskad efterfrågan på papper och pappersmassa Fabriken i Silverdalen i norra Kalmar län, som tidigare tillhörde Modo Paper, är ett pappersbruk med drygt 200 anställda Bedömningen från den nya ägaren är att personalminskningar i Sverige i första hand kan ske på den administrativa sidan. På produktionssidan är personalstyrkan redan hårt bantad.