Indraget tillstånd för friskolor i Höör

Tillstånden för de två kristna friskolorna i Höör dras in av Skolverket. Anledningen är att undervisningen är för dålig. Kristet Center Syd överklagar nu beslutet.
De båda skolorna, som drivs av Kristet Center Syd, har fått flera varningar från Skolverket. Men verket anser att det inte blivit bättre. - Nivån på utbildningen är helt enkelt för låg. Eleverna får inte lära sig det de behöver, säger Cecila Hanö på Skolverket till P4 Radio Malmöhus. Om inte Kristet Center Syd överklagar kommer grundskolan att stängas om tre veckor. - Gymnasieskolan kan de driva vidare, men de får inget bidrag och de får inte heller skriva ut betyg, säger Cecilia Hanö. Det går omkring 40 elever på friskolorna i Höör, 28 av dem går i grundskolan. - Det är mycket ovanligt att vi dra in tillstånd på det här sättet. Sedan 90-talet har det hänt högst tio gånger, säger Cecilia Hanö. På Kristet Center Syd är man bestörta över beslutet. - Det kom som en blixt från en klarblå himmel, säger Margareta Sturesson, biträdande rektor på Kristet Center Syd.