Skolan måste åtgärda problem

På ett år har sjukskrivningarna bland dom anställda inom skolan i Umeå stigit med över 30 procent. Nu har arbetsmiljöinspektionen lagt sig i och kräver att skolan åtgärdar problemen.
IngMarie Alfredsson, moderat och vice ordförande i skolstyrelsen i Umeå tycker bland annat att man ska titta över organisationen i skolan och göra ledarskapet tydligare för att komma till bukt med problemen. Men Ulf Viklander på Lärarnas Riksförbund tycker att lösningen är enklare än så: - Anställ mera personal istället för att dra ner på den, säger han till P4 Västerbotten. Senast den 31 oktober ska skolan redovisa för arbetsmiljöinspektionen vilka åtgärder dom ska vidta för att kommer till en lösning med arbetsmiljöproblemen.