Krav på omfördelning i Uppsalas budget

Kommunstyrelsen i Uppsala måste göra om fördelningen av pengar till de olika nämnderna genast. Det kräver de fyra borgerliga partierna idag.
I våras kritiserade kommunrevisionen att vissa nämnder i Uppsala kommun haft stora underskott under flera år i sträck. Kommunstyrelsen sa då att en orsak kan vara att vissa nämnder fått för lite pengar från fullmäktige och att ett förslag till vilka nämnder som ska få mer pengar redan i år skulle komma i augusti. När nu snart är slut på månaden, så kräver alltså moderaterna, centern, kristdemokraterna och folkpartiet att ett sådant förslag kommer snarast, så att nämnderna får besked om de kommer att få extra pengar eller inte.