Harlevi vill inte ha parkeringsautomater

Parkeringsautomater passar inte in i värdsarvsstaden Visby - det måste finnas andra lösningar på problemet. Det anser moderaten och fullmäktigeordförande Inger Harlevi med anledning av förslaget att införa P-automater runt om i Visby för få in mer pengar till Gotlands kommun.
Harlevi föreslår istället att de parkeringskort som används idag kan göras tidsbegränsade till ett år Dessutom hoppas Harlevi att parkeringsbehoven för de gotlänningar som är beroende av sin bil för resor till och från arbetet tillgodoses och inte behöver parkera på en alltför avlägsen plats.