Stress på äldreboenden

Anställda på Björntorps äldreboende i Oxelösund har en situation som är väldigt ansträngd. Och det här är en genomgående tendens för äldreomsorgen i Sörmland.
Förutom att personalorganisationerna är nedbantade av ekonomiska skäl så gör sjukskrivningar och rekryteringsproblem att personalen får slita hårt. Och vårdtagarna märker av personalens höga arbetsbörda. 90-åriga Nils Andersson konstaterar att det uppdrivna tempot märks mest på morgnarna