Golfbana i Rolfstorp vill expandera

Hovgårds golfbana i Rolfstorp vill expandera. I ett brev till länsstyrelsen ansöker man om att få utöka golfbanan med tre hål på gammal kulturmark som idag är igenvuxen. För att få utöka golfbanan krävs samråd enligt miljöbalken.