''Låga löner inget problem''

Östersunds lärarlöner är mycket låga. Enligt siffror från Lärarnas riksförbund tjänar gymnasielärarna näst sämst i landet.
Östersunds kommuns personalchef Bertil Åsén ser inte det här som ett stort problem, då kommunen hitintills lyckats rekrytera lärare och att årets ingångslöner har ökat, vilket också lärarlönerna i andra kommuner gjort. Men enligt Tony Wahlgren på Lärarnas riksförbund så ligger lärarlönerna fortfarande långt under ett acceptabelt löneläge och detta ökar risken för att utbildade lärare ska fly kommunen.