Sametinget får 3 miljoner till informationscetrum

Regeringen har idag gett Sametinget 3 miljoner kronor för att utveckla och etablera ett nationellt informationscentrum för samefrågor.
Regeringen vill att att det framtida centrumet ska bilda plattform för mer självständiga och långsiktiga aktiviteter som rör samefrågor på en rad områden. - Det behövs en stabil grund och en samlad resurs som kan öka tillgången på relevant och trovärdig information om vår urbefolkning, säger sameminister Margareta Winberg i en kommentar till beslutet.