Unga lär sig om energi

550 mellanstadieelever i Sala och Heby ska få lära sig mer om enerig och återvinning.
Det är Sala Heby Energi och Västmanlands avfallsbolag, Vafab, som vill få unga att hantera och förstå avfallsfrågor och fundera på framtidens energikällor. Projektet, som ska pågår under hela hösten, inleddes på torsdagen med en föreläsning av Hans Uno Bengtsson, docent i fysik.