Många frågor kring fiskdöd i å

Det kan bli aktuellt att göra något åt den nedlagda tippen i närheten av Torshargsån i Torshälla så att det inte sipprar ut miljögifter i framtiden.
Det säger miljöinspektör Kjell Westermark till Sveriges Radio Sörmland. Tippen är klassad som en stor miljörisk sedan tidigare, men det kan bli aktuellt att betrakta tippen som en akut miljörisk, säger han. Innan kommunen gör en ny bedömning måste den ha svar från de analyser som ska göras av de vattenprover som har tagits. Uppemot 80 fiskar hittades döda i Torshargs-ån i närheten av Viggeby i Torshälla igår.