Helikopteraffären granskas

Regeringen kommer att ge justitiekanslern, JK, i uppdrag att granska den omstridda helikopteraffären.
Det JK ska granska är om rikets säkerhet har skadats av de läckor som sägs ha förekommit under upphandlingen. Tre personer, varav två med Värmlandsanknytning, har delgivits misstanke för försök till obehörig befattning med hemlig uppgift och åtalsbeslut väntas inom kort. Försvarets materielverk hotas av stämning av helikoptertillverkaren Sikorsky som anser att förtaget förlorade affären på grund av läckor - Sverige köpte 18 helikoptrar för cirka sex miljarder kronor.