Nytt naturreservat invigs

Upplands nyaste naturreservat, som invigs imorgon, ligger vid Kalmarnäs, intill Ekolsundsvuiken, väster om Bålsta. Det omfattar totalt 425 hektar, varav 88 hektar är land och resten vatten.