30 000 till PB-institutet

Östersunds kommun kommer att medfinansiera projektet Wilhelm Peterson-Berger Institutet, med 30 000 kronor i tre år.
Syftet med det treåriga projektet är att genom bland annat forskning och utgivning av material lyfta fram och marknadsföra en av länets största kulturpersoner, Wilhelm Peterson-Berger, till nytta för regionalt, nationellt och internationellt musik- och kulturliv. Projektet beräknas kosta 2 miljoner kronor och finansieras till största delen av Mål-1 pengar från EU och av landstinget. Beslut tas vid kommunstyrelsens möte på tisdag.