Höststormar kan bli värre av värmen

Östersjöns vatten är nu hela sex grader varmare än normalt. Detta kan medföra att stormarna i höst förstärks och blir kraftigare när de når den svenska ostkusten. Enligt klimatforskaren Markko Rummukainen på SMHI i Norrköping förstärks lågtrycken som kommer från öster och sydost eftersom de tar upp mycket energi och vattenånga från det extremt varma vattnet i Östersjön.
Om lågtrycken kommer från väster eller sydväst, som de oftast gör, inverkar Östersjön inte alls i lika hög grad.