Ministern nobbar förhandling med landstinget

Skattehöjningarna i landstinget blir svåra att undvika. Stockholmslandstinget bör inte hoppas på att förhandla till sig lägre avgifter utjämningssystemet, säger biträdande finansministern, Lars-Erik Lövdén.
-Vi förhandlar inte med enskilda landsting, säger biträdande finansministern till Radio Stockholm. Kritiken från främst de borgerliga partierna mot utjämningssystemet är att Stockholmsområdet får stå för en oproportioneligt stor del av de inbetalda pengarna. Lars-Erik Lövden säger att det kan bli justeringar av kostnadutjämningen, men att grundprinciperna för utjämningsbidragen - där områden med hög skattekraft delar med sig till områden med låg skattekraft - ska finnas kvar. Lövden kritiserar även att Stockholms läns landsting gått miste om stora summor genom den skattesänkning som genomförts under mandatperioden.