Socialstyrelsen granskar Mellangården

Socialstyrelsen kommer nu att granska verksamheten vid äldreboendet Mellangården i Habo kommun.
Tillsynen sker efter kritik om att verksamheten inte har fungerat bra i samband med att det privata vårdföretaget Attendo Care tog över verksamheten från kommunen. Under en period var Mellangården underbemannad och bland annat fick de boende inte sin medicin som de skull. Förhållanhena har också anmälts till Socialstyrelsen enligt den s k Lex Maria. Socialstyrelsen gör sitt tillsynsbesök på Mellangården i slutet av september.