Lättare anställa lärare i länet

Lärarbristen i Sverige påverkar även Sörmland. Men i år har det varit lättare att få tag i lärare än tidigare år, uppger rektorer Sveriges Radio Sörmland talat med.
En av de skolor som har haft lättare att hitta lärare i år är Hedebyskolan i Trosa kommun. Ulla-Marie Hellenberg är rektor för Hedebyskolan och hon säger att man arbetat intensivt med att rekrytera lärare. En vecka före skolstart pågår dock fortfarande rekrytering på flera håll i länet. 11 grunskolärartjänster och åtta gymnasielärartjänster är nu utannonserade i Sörmlands län.