Varg i Aneby var vild hund

Den varg som varit synlig vid flera tillfällen på olika ställen i Aneby kommun, har nu fångats in. Vid en närmare titt visade det sig att det inte rörde sig om någon riktig varg, utan om en förvildad Siberian Husky.
Hunden fångades med bur och finns nu i säkert förvar på ett hundpensionat på Höglandet. Drmed lär väl också vargobservationerna minska markant i Aneby.