Fängelse för dödshot mot dotter

En kvinna som åtalats för att ha hotat att döda sin 20-åriga dotter dömdes på torsdagen av Göteborgs tingsrätt för olaga hot till åtta månaders fängelse. Samtidigt dömdes kvinnans bror för samma brott till en månads fängelse. Dottern ville bryta med familjens muslimska traditioner och leva sitt eget liv och flydde därför från familjen i Uppsala till Göteborg.
Det var en vän till familjen som överraskande vittnade i rätten om att mamman hotat med att ”jag skall låta blod flyta ända upp till knäna”, för familjen skämdes för att dottern flyttat hemifrån ensam. Åklagare Carl-Henric Andersson är nöjd med tingsrättens dom. – Orsaken till att de har bedömt brottet vara så allvarligt, det är ju de här bakomliggande motiven och att det handlar om hot mot närstående av mycket allvarlig art, säger Carl-Henric Andersson. – Det är väldigt bra att man från samhällets sida visar att man inte accepterar den här typen av beteende, och att man också markerar att man är beredd att ta i med hårdhandskarna mot dem. Rätten var inte enig, den ende juristen - rådmannen - ville sänka straffet till sex månader för mamman och fria morbrodern, men de tre nämndemännens, lekmännens, något hårdare linje vann alltså.
Lasse Nilsson, SR Göteborg

Dottern, som är född i Sverige men kommer från en muslimsk libanesisk familj har i rätten sagt att hoten kom när hon ville bryta med traditionerna, leva sitt eget liv och flytta hemifrån. Det är inte förenligt med familjens traditioner, då man flyttar hemifrån först efter giftermålet. Flickan har hävdat att mamman hotat med att hon skulle råka ut för samma sak som Fadime Sahindal om hon inte flyttade tillbaka till föräldrahemmet och att även morbrodern talat om ett blodbad om hon inte genast flyttade hem. Mamman och morbrodern har i rätten nekat till anklagelserna.