Ljusne hälsocentral kvar inom landstinget

Hälsocentralen i Ljusne utanför Söderhamn fortsätter att drivas i landstingets regi. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden för södra Hälsingland att avbryta upphandlingen.
De anställda på Ljusne hälsocentral har länge velat driva verksamheten på egen hand som ett personalkooperativ. De bildade också en ekonomisk förening, men när anbud skulle läggas ansåg de att landstinget ville att det skulle ingå fler verksamheter vid hälsocentralen än vad som finns idag, och därför backade personalen ur.