Politikerlöften om kortare vårdköer

Köerna inom landstinget är en het fråga för landstingspolitikerna.
Både moderater och Socialdemokraterna förlitar sig satsar statliga budgettillskott, moderaterna vill dessutom skära i landstigets verksamheter.