Få tyckte till om Odenskog

Idag var det sista dagen som allmänheten kunde komma med synpunkter på nya förslaget på detaljplan som gäller området kring Odenskogs trafikplats i Östersund. Det är inte många som hört av sig och tidigare kritiska röster har varit tysta.
I den här vändan är det enbart länsstyrelsen och Jämtkraft som haft synpunkter. Ingen hård kritik har riktats mot de tidigare omdebatterade förslaget. Krokoms kritiska hållning från tidigare samråd står kvar. Krokom vill som bekant bygga ett eget köpcentrum vid Åskorset. Länsstyrelsen här en avvaktande inställning och flaggar för att eventuellt pröva detaljplanen för att kolla de regionala efftekterna som det heter. Jämtkraft har bara påpekat vissa praktiska detaljer. Nu tas planen upp på plan- och byggnämndens sammanträde 22 augusti. Om ingen då överklagar beslutet så vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor.