Premiär för svensk katastrofmässa

På torsdagen inleddes den första Katastrofmässan i Göteborg. Över 700 delegater från hela Norden samlas för att i tre dagar byta erfarenheter om katastrofhantering.
Mässan är tänkt att anordnas i Göteborg vart annat år och syftet är att förbättra samordningen mellan alla myndigheter. Det säger katastrofmässans initiativtagare Per Örtenwall, som är beredskapsöverläkare i västra Götalandsregionen - Mässan är viktig för att den omfattar en massa olika människor från olika organisationer, och samverkan är det som löser problemen vid katastrofer. Den samverkan måste man börja med innan katastrofen händer, och då är mässan ett sätt atta få igång det, säger Per Örtenwall, beredskapsöverläkare i västra Götalandsregionen Finns det någon särskild tanke bakom att förlägga mässan i Göteborg? - Ja man kan ju säga att av de delar som verkligen har haft katastrofer i Sverige, så är det ju västra Sverige som har varit mest drabbbat under årens lopp, svarar Per Örtenwall Västsverige katastrofdrabbat Sjukvårdspersonal och räddningsarbetare i Göteborg har haft tillfälle att träna. Svallet efter EU-kravallerna har ännu inte hunnit stillna. Per Örtenvall räknar upp västsvenskt katastrofarbete på fingrarna. - Ja, vi kan gå tillbaka till Tjörnbrons ras, branden på Scandinavian Star, tågolyckan i Lerum, spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen, diskoteksbranden på Hisingen, och det finns flera. Det finns en stor erfarenhet i västsverige, säger Per Örtenwall. Även sjukvårdspersonal På katastrofmässan i Göteborg samlas alltså räddningspersonal, såväl sjukvårdare som polis, brandkår och militär i tre dagar för att utbyta erfarenheter om varandras organisationer. Så att samarbetet ska fungera så bra som möjligt när olyckan väl är framme. Medan föreläsningar pågår i kongresslokalen, visas den senaste tekniken i utställningshallen i fråga om hjärt och lungräddning, rökdykardräkter och ambulansflyg, och där träffade vi intensivvårdarna Kerstin Gunnarsson och Maria Tiger. &rdquoKatastrofberedskapen måste höjas&rdquo Pentagons brandchef Edward Plaugher, som ledde räddningsarbetet efter det att flight 77 slagit ner i USA:s försvarshögkvarter i samband med terroristattackerna för ett år sedan, är en av föredragshållarna under katastrofmässan. Hans bildminnen efter attackerna i september förra året är fortfarande mycket levande. Hans budskap är att alla, även allmänheten, ska höja sin katastrofberedskap.
Malin Leissner, Ekot i Göteborg