S lovar skärpa anställningsskydd

Socialdemokraterna vill skärpa anställningsskyddet om partiet sitter kvar vid makten efter valet. Det sa partiledaren Göran Persson på pappersarbetarnas kongress i Stockholm idag
– Det finns i dag minst sju olika former av tidsbegränsade anställningar. Man kan till och med, om man räknar inom dessa, komma upp till elva olika former av tidsbegränsade anställningar. Vi vill dramatiskt minska dessa möjligheter. – Vi kommer också att förändra att man använder föräldraledigheten som tid för uppsägning. Så det betyder att man blir uppsagd under sin föräldraledighet. Det gör ju att de som är föräldralediga får ett svagare skydd, säger statsminister Göran Persson. Vill ändra förtursregel I dag förekommer det alltså att föräldralediga sägs upp, och uppsägningstiden löper då under ledigheten. Det vill alltså socialdemokraterna ändra på. Partiet vill också ändra en annan regel. När en arbetsgivare i dag säger upp en anställd har den anställde förtur till ett nytt jobb om samma arbetsgivare börjar anställa personal igen. Men den rättigheten gäller bara om den som blev uppsagd först hann ha jobbet i tolv månader. Socialdemokraterna vill nu ge rätt till återanställning även till den som jobbat kortare än så. ”För vildvuxen flora” Dessutom vill alltså partiet ta bort flera former av korta anställningar för att minska otryggheten för unga på arbetsmarknaden. Göran Perssons regering införde ju faktiskt en ny form av tidsbegränsad anställning under politisk strid för några år sedan. Och den vill Göran Persson inte röra utan han hävdar att den fungerar bra. Exakt vilka former det är som ska bort det vill Göran Persson inte säga. – Det vill jag inte föregripa. Men vi har också en utredning där parterna sitter så de ska få säga sitt. Men det är uppenbart en för vildvuxen flora i dag, säger statsminister Göran Persson.
Fredrik Furtenbach, Ekot