Ungdomsmottagning håller stängt

Ungdomsmottagningen i Visby tvingas hålla stängt torsdag och fredagar två veckor framöver. Av de två barnmorskor som jobbar där är en sjuk och hennes vikarie är också sjuk.
Trycket på ungdomsmottagningen är hög i sommartid. Klamydiaärendena ökar och en ökad efterfrågan på akut p-piller märks, detta samtidigt som statistik visar att p-pilleranvändandet minskat med 8% för Gotlands del.