Dagiskrisen är över

Den akuta dagissituationen med allt för få dagisplatser i Klintehamn är just nu över. Inför hösten står ett tiotal barn i kö och alla kan räkna med en dagisplats, även om alla inte hamnar på förstahandsvalet. Och det gäller hela Gotland.
Men det finns dock ingen marginal om i Klintehamn om fler barn behöver dagisplats - då väntas samma problem som i våras. Kommun undersöker möjligheter att driva verksamhet i fler lokaler i Klintehamn.