Småpartierna missgynnas under poströstningen

Det är bara dom stora partiernas valsedlar som Posten lägger ut i sina lokaler under poströstningen, som startade den 28 augusti. De små partierna får själva lägga ut sina valsedlar.
Inte heller lantbrevbäraren tar med sig småpartiernas valsedlar. Något som upprör ordföranden i Övertorneåalternativet, Sven Kostenius, som menar att det hela är odemokratiskt. Reglerna för vilka valsedlar som ska skickas ut har beslutats av riksdagen. De går ut på att bara de partier som fått minst en procent av rösterna i de två senaste riksdagsvalen får sina valsedlar utlagda av Posten.