Kalix Kommun får omfattande kritik

Kalix kommun har stora brister i kontroll och handläggning av ärenden som rör alkoholfrågor. Det anser Länsstyrelsen.
Vid en inspektion möttes Länsstyrelsens tjänstemän av rena kaoset. Bland annat har kommunen fått kritik för att underlagen för tillstånd att servera alkohol är dåliga och det finns stora brister när det gäller tillsyn. Kommunen har vid minst tre tillfällen bevlijat tillstånd att servera alkohol till personer som inte har kunskap om alkohollagen. Länssyrelsen har nu krävt att kommunen inom sex månader kommer in med en redogörelse om vilka åtgärder de tänker vidta.