Kampanj för fler poliser

En riksomfattande kampanj, ska locka fler poliser till Kronobergs län.
Lockbetet är modern utrustning å nya arbetsmetoder, å förhoppningen är att under en femårsperiod kunna säkra behovet av poliser. Enligt Börje Ekelius saknas det ungefär 20 poliser i länet och för att fylla dessa platser lockar man med modern utrustning och nya arbetsmetoder med betoning på projektarbete. Dessutom hoppas han att det relativt låga kostnaderna för boende talar för att poliser vill flytta till Kronoberg.