Terrornätverk har fortfarande pengar

Terrornätverket Al Qaeda och dess ledare Usama bin Laden har fortfarande tillräckligt mycket pengar för att fortsätta sin verksamhet, trots omvärldens försök att frysa de terroristmisstänktas tillgångar.
Det hävdar FN i en ny rapport. Enligt vissa beräkningar i rapporten kan terrornätverket ha tillgång till uppemot 300 miljoner dollar. FN-rapporten har dock kritiserats eftersom den bygger på information från anonyma och till viss del osäkra källor.