Fortsatta förseningar med Kustpilen

I år har vart femte Kustpilentåg varit mer än fem minuter försenat.
SJ:s mål är att 90% av Kustpilentågen ska vara i tid, men det målet har inte nåtts. Särskilt drabbad är sträckan Köpenhamn-Karlskrona, visar statistik från SJ. Förseningarna har flera orsaker. Bland annat har det varit problem med fordonen. Det hårt trafikerade enkelspåret längs Blekingekusten gör också att tågen tvingas vänta. Samtigt som Kustpilen ofta kommer för sent är Öresundstågen mer punktliga nu än för ett år sedan. I juli förra året var omkring 34% av alla Öresundståg mer än fem minuter försenade. Under samma månad i år hade antalet minskat till drygt 10%. Pågatågen har också rullat relativt smärtfritt. Bara sträckan Malmö-Ystad har haft en del störningar, bl.a. pga. fel på banans ljussignaler.