Oklart inför konferens om rasism

Två veckors förhandlingar i Geneve om dagordningen på FN:s stora konferens om rasism i Durban i Sydafrika i slutet av augusti avslutades utan överenskommelse.
Det är framförallt två frågor det råder oenighet om. Den ena är ett krav från en rad arabländer att Israel ska kunna pekas ut som en en rasistisk ockupationsmakt som medvetet berövar palestinierna grundläggande rättigheter. Den andra frågan gäller om konferensen i Durban ska uttala en ursäkt för slaveriet och ekonomisk kompensation till slavarnas ättlingar. USA har hotat att utebli från FN-konferensen om rasism om tre veckor om de här frågorna tas upp.