HP vill inte ge ut talande nyheter

Så länge Hallandsposten vägrar ge ut nyheter för synskadade, kan landstinget inte utveckla sin taltidning. Det säger Landstingets kulturchef, Ingmar Andreasson.
Ingmar Andreasson säger till P4 Radio Halland att han vill inrikta taltidningen på samhällsinformation för folk med funktionshinder, och låta Hallandsposten täcka de lokala nyheterna. Men styrelsen på Hallandsposten säger att det är en principsak att inte ge ut talade nyheter, vilket är praxis på alla större tidningar.