Hastighetsgränser ses över

Hastigheterna på många svenska vägar kan komma att ändras. Vägverket gör just nu en översyn av fartgränserna, och bland annat vill man nu pröva så kallade dynamiska hastigheter, som innebär att väglaget delvis får avgöra hastighetsgränserna.
Tillfällig hastighetsbegränsning skulle skötas med fjärrstyrd teknik och digitala skyltar. Enligt Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö kan det innebära att hastighetsbegränsningarna inte bara sänks utan också höjs på sina håll.