ABF Gotland på svarta listan

ABF Gotland hamnar på Råd och Röns svarta lista. Förra året sålde ABF en båt till en privatperson som sen ville häva köpet, och det har varit en segdragen tvist.
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ville i sitt utlåtande att ABFskulle återbetala hela köpesumman på 75 000 kronor. Besiktningsutlåtandet visar att båten hade flera allvarliga brister och inte var sjöduglig. Trots att nu parterna nått en förlikning och ABF återbetalat en del av köpesumman har de alltså inte följt ARN:s rekommendation och hamnar så på Råd och röns svarta lista.