Våtmark torkar ut i Oxelösund

Mitt under den produktivaste perioden kommer våtmarken i Oxelösund att torka ut.
Anledningen är ett pumphaveri i reningsverket så att inget nytt avloppsvatten kan tömmas i bassängerna. Det skriver Södermanlands Nyheter. Istället för att rena kväve tvingas energibolaget i kommunen pumpa ut kvävehaltigt vatten i Ålöfjärden.