Bromsar blir ofta underkända

Dåliga bromsar kan orsaka många olyckor.
Svensk bilprovning underkänner cirka 600.000 bilar och 40.000 tunga fordon varje år på grund av dåliga bromsar. Förutom att dåliga bromsar leder till längre bromssträcka resulterar det också i att bilen drar snett vid hård inbromsning, vilket på halt underlag kan leda till att bilen sladdar av vägen eller över på mötande körbana.