Brist på äggdonatorer

Brist på donatorer gör att väntetiden är extra lång till äggdonation i Västra Götalandsregionen. Idag är väntetiden mellan ett och ett halvt till två års tid.

Samtidigt har man fram till idag kunnat hjälpa omkring 100 par i regionen sedan lagen om äggdonation trädde ikraft 2003.