Seg start för samarbete

Ännu har inte något samarbete dragits igång mellan kommunerna i Sörmland mot nazismen.
Under mediernas granskning av nazismen i länet så visade sig barn och utbildningsnämndens socialdemokratiske ordförande i Katrineholm, Jan Larsson, vara intresserad av ett samarbete mellan kommunerna. Men trots att det har gått drygt en månad sedan initiativet togs, så har ingenting hänt. Istället sätter Jan Larsson sitt hopp till att kommunerna enskilt motverkar nazismen. Dröjsmålet beror på att besluten ska vara genomarbetade, menar han. Tidigast i höst kommer länets socialdemokrater att lägga upp en gemensam plan för att möta nazismen.