Höganäs metallpulver rostar

Höganäs i Halmstad, som tillverkar metallpulver, har problem med det kommunala vattnet som används i produktionen.
Enligt företaget gör den höga salthalten i vattnet att metallpulvret rostar. För att få bukt med problemet ska Höganäs nu köpa in en större och effektivare reningsanläggning.