Förslag för att få bort trafikpropp

Klarastrandsleden, en av Stockholms mest trafikerade genomfartsleder, kan komma att breddas så att den klarar mer trafik.
Gatu- och fastighetsborgarrådet i Stockholm, moderaten Sten Nordin, föreslår att Klarastrandsleden breddas från två till tre körfält. Han anser att det kan göras utan att några större ombyggnader krävs, och att det skulle kunna minska bilköerna avsevärt. Även socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom förslaget, säger oppositionsborgarrådet Annika Billström till Radio Stockholm.