Länsstyrelsenej till Munksjöprojekt

Länsstyrelsen säger nej till Jönköping kommuns planer på att fylla ut och bebygga Munksjöns östra strand.
Jönköpings kommun vill fylla ut cirka 40 000 kvadratmeter och bygga bland annat bostäder där. Men Länsstyrelsen skriver i ett yttrande till Miljödomstolen att man inte anser att kommunen tagit hänsyn till miljön och att fördelarna med en utfyllnad inte är större den skada projektet skulle göra. Även planerna på en bro över Munksjön får bakläxa. Här kräver Länsstyrelsen att kommunen höjer säkerheten så att inget bottenslam från den starkt förgiftade sjöns botten kan röras upp.