Flygplatsers säkerhet skärps inte

Luftfartsinspektionen bedömer inte att säkerhetskontrollerna på svenska flygplatser behöver skärpas på grund av händelsen i Västerås.
–Nej, vi tycker att det har fungerat alldeles utmärkt med de föreskrifter som är i kraft på Västerås flygplats, säger Gunnar Harmén, som ansvarar för flygsäkerhetsregler på Luftfartsinspektionen. Vi har upptäckt den här pistolen och det finns för närvarande ingen anledning att överväga några ytterligare åtgärder. Från och med årsskiftet kommer samtliga flygpassagerare att kontrolleras när de bordar plan i Sverige, enligt nya EG-direktiv. Men i dag kontrolleras bara passagerare och deras bagage vid utrikesflyg från Sverige. Vid inrikesflygningar med plan som tar färre än 60 passagerare görs bara stickprov, där endast en av fyra passagerare kontrolleras. Gunnar Harmén ser dock ingen säkerhetsfara i detta. –Nej, det gör jag inte. Vi utgår från en hotbild och en riskbild som lett fram till de här 25 procenten från början. Händelserna den 11 september föranledde oss att ändra vad gäller större plan, men vi har inte för avsikt att ändra för de här lite mindre flygplanen. Ni menar att säkerheten är godtagbar för passagerarna? –Man kan aldrig garantera en säkerhet, men vi tycker att den är rimligt godtagbar, säger Gunnar Harmén.
Anna Lithander