Utbildning ska stoppa spridningen av klamydia

Gotland är ett av de län där sjukdomen klamydia ökar mest i landet. Nu vill rikbundet för sexuell upplysning, RFSU. satsa på att utbilda fler som kan arbeta förebyggande, både lärare och föräldrar.
Gotland har vid sidan av Jämtland en föga hedrande topplacering vad gäller spridningen av den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia. Dessutom säljs allt fler så kallade akut-p-piller och det tyder på att unga idag tar större sexuella risker än tidigare, tror RFSU. Därför vill förbundet satsa på förebyggande arbete och det ska ske med hjälp av lärare, föräldrar, fritidsledare, föreningar och kommunens ungdomsmottagning. Tanken är att de här grupperna ska erbjudas olika former av utbildning, på olika platser på Gotland och med erfarna sexualupplysare som kursledare. RFSU ansöker därför nu om pengar från det statliga Folkhälsoinstitutet. Närmare 350 000 kronor vill man ha till utbildningen.