Kvinnoarbetslöshet sjunker snabbare

Arbetslösheten bland kvinnor i länet sjunker snabbare än bland män.
Ett skede som nu har pågått under några år och som enligt Länsarbetsnämden kan ha sin förklaring i att kvinnor har en större benägenhet än män att byta bransch efter en tid av arbetslöshet. Idag är omkring 4 500 kvinnor i länet arbetslösa, medan motsvarande siffra för männen är 5 300.