Få betalar dyra flygbiljetter

Det är bara elva procent av de som reser med flyget som betalar de allra högsta biljettpriserna. Det visar den kartläggning av flygets utveckling som Luftfartsverket gjort tillsammans med Glesbygdsverket, Gotlands kommun och Gotlands länsstyrelse.
Orsaken är att var tredje som reser med flyget är pensionär, ungdom eller har studeranderabatt. Utredarna har också tittat närmare på prisutvecklingen under 90-talet, som visar en ökning av biljettpriset på nästan 95 procent, och den allra kraftigaste ökningen har skett de tre senaste åren. De höga priserna kan inte bero på trafikavgifterna för planen, eftersom de inte alls ökat i lika hög grad som biljettpriserna, anser utredarna.