Fortsatt forskning om malen i Småland

Arbetet för att stärka malens ställning i Småland går vidare.
Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län ska nu ta fram riktlinjer för ett forskningsprogram, som bland annat ska ge mer exakta svar om malbeståndens storlek och ålder, och vilka som är de viktiga områdena för malens fortplantning. Bättre metoder för att fånga mal utan att skada den ska också tas fram. Mal finns i Småland främst i Möckelnområdet och också i Emån. Malen är en fisk som kan bli mycket stor. 1985 fastnade en mal på 43 kilo i en ryssja i Möckeln. Den malen var nära två meter lång.