Allvarlig trafikolycka på E20

En allvarlig kollision inträffade på E20 tidigare under lördagen med allvarliga personskador till följd.
Olyckan skedde i höjd med avfarten Härad i närheten av Strängnäs, där motorvägen övergår i motortrafikled. Det var vid en omkörning som bilarna krockade. Enligt uppgift från polisen fanns fem personer i bilarna och de är nu förda till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.