Spillkråkor lockar engelsmän

Nu ska vanliga svenska fåglar locka turister till sydsverige.
För att locka brittiska fågleskådare och naturvänner till Sverige, ska en broschyr om sju viktiga sydsvenska fågelområden delas ut i England. Fåglar som är relativt vanliga i Sverige som spillkråka, sädgäss och näkertgalar är rena rariteterna för nästan en miljon aktiva brittiska fågelskådare. Broschyren som producerats med hjälp av EU-pengar visar Getterön, Hornborgasjön, Tåkern, Ottenby, Store Mosse nationalpark, Kristianstads vattenrike samt Falsterbo.